HTML – Giới thiệu

79
HTML - Giới thiệu

HTML (tiếng Anh, viết tắt cho HyperText Markup Language, hay là “Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản”) là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web với các mẩu thông tin được trình bày trên World Wide Web. HTML được định nghĩa như là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cần đến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một chuẩn Internet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì. Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, HTML đang được phát triển tiếp với phiên bản HTML5 hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho Web.

Bằng cách dùng HTML động hoặc Ajax, lập trình viên có thể được tạo ra và xử lý bởi số lượng lớn các công cụ, từ một chương trình soạn thảo văn bản đơn giản – có thể gõ vào ngay từ những dòng đầu tiên – cho đến những công cụ xuất bản WYSIWYG phức tạp.

HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, nó là ngôn ngữ trình bày.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bước vào môn học này bạn cần phải có một kiến thức cơ bản làm việc với hệ điều hành Windows hoặc Linux, ngoài ra bạn phải làm quen với:
Ít nhất một trình soạn thảo văn bản như notepad, notepad ++, hoặc Editplus…
Thành thạo trong việc quản lý thư mục và tập tin trên máy tính của bạn.
Hiểu về những hình ảnh trong các định dạng khác nhau như JPEG, PNG…

Hãy thử viết một đoạn HTML

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>Hello World!</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>