HTML – Sử dụng các trình soạn thảo

99
HTML – Sử dụng các trình soạn thảo

Sử dụng Notepad hoặc TextEdit để soạn thảo HTML

HTML có thể được soạn thảo bằng các trình biên tập chuyên nghiệp như:

  • Microsoft WebMatrix
  • Sublime

Tuy nhiên, khi bắt đầu học HTML, bạn nên sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (PC) hoặc TextEdit (Mac).

Sử dụng một trình soạn thảo văn bản đơn giản là một cách tốt để học HTML.

Hãy thực hiện theo 4 bước dưới đây để tạo ra trang web đầu tiên của bạn với Notepad.

Bước 1: Mở Notepad

Để mở Notepad trong Windows 7 hoặc cũ hơn:
Nhấn Start (dưới cùng bên trái trên màn hình của bạn). Nhấn vào All Programs. Nhấn vào Accessories. Nhấn vào Notepad.

Để mở Notepad trong Windows 8 hoặc sau này:
Mở màn hình Start (biểu tượng cửa sổ ở phía dưới bên trái trên màn hình của bạn). Gõ Notepad.

Bước 2: Viết một văn bản HTML

Viết hoặc sao chép một văn bản HTML vào Notepad.

<! DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1> Tiêu đề đầu tiên của tôi </ h1>
<p> đoạn đầu tiên của tôi. </ p>
</ body>
</ html>

Bước 3: Lưu trang HTML

Lưu tập tin trên máy tính của bạn.

Chọn File> Save as trong menu Notepad.

Đặt tên file “index.html” hoặc bất kỳ tên nào khác kết thúc với html hay htm.

UTF-8 là bảng mã quốc tế được ưa thích cho các tập tin HTML.

ANSI là bảng mã chỉ tương thích cho các ký tự ngôn của ngôn ngữ Mỹ và Tây Âu.

HTML – Sử dụng các trình soạn thảo - 01

Bước 4: Xem trang HTML trong trình duyệt của bạn

Mở tập tin HTML được lưu bằng trình duyệt yêu thích của bạn. Kết quả sẽ trông giống như thế này:

HTML – Sử dụng các trình soạn thảo - 02