JavaScript – Tổng quan

161
JavaScript – Tổng quan

JavaScript là gì?

Javascript là một ngôn ngữ thông dịch, chương trình nguồn của nó được nhúng hoặc tích hợp vào tập tin HTML. Khi trang web được tải trong trình duyệt hỗ trợ javascript, Trình duyệt sẽ thông dịch và thực hiện các lệnh Javascipt.

JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thể giới, nó là ngôn ngữ cho HTML, web, server, PC, laptop, tablet, smart phone…

 • JavaScript là một ngôn ngữ kịch bản
 • Ngôn ngữ kịch bản là một ngôn ngữ lập trình nhỏ.
 • JavaScript là mã lập trình có thể được chèn vào các trang HTML.
 • JavaScript được chèn vào các trang web có thể được chạy bởi tất cả các trình duyệt web hiện đại.
 • JavaScript là một ngôn ngữ lập trình dễ học.

Client-side JavaScript

Một trang web không cần là một HTML tĩnh, nhưng có thể bao gồm các chương trình mà tương tác với người dùng, điều khiển trình duyệt, và tạo nội dung HTML động.

Kỹ thuật Client-Side JavaScript cung cấp nhiều lợi thế hơn các CGI Server-Side Script. Ví dụ, bạn có thể sử dụng JavaScript để kiểm tra nếu người sử dụng đã nhập một địa chỉ Email hợp lệ trong một trường Form.

JavaScript code được thực thi khi người sử dụng đệ trình Form, và chỉ nếu tất cả đầu vào là hợp lệ, chúng sẽ được đệ trình tới Web Server.

JavaScript có thể được sử dụng để nắm bắt các sự kiện được khởi tạo từ người sử dụng như nhấp chuột, điều hướng link, và các hoạt động khác mà người dùng khởi tạo.

Các lợi thế của JavaScript

Sự tương tác Server ít hơn: Bạn có thể xác nhận đầu vào (input) người sử dụng trước khi gửi trang tới Server. Điều này tiết kiệm được lưu lượng tải ở Server, nghĩa là Server của bạn tải ít hơn.

 • Phản hồi ngay lập tức tới người truy cập: Người truy cập không phải chờ cho một trang web tải lại để thấy xem nếu họ đã quên nhập cái gì đó.
 • Khả năng tương tác tăng lên: Bạn có thể tạo các giao diện mà phản ứng lại khi người sử dụng rê chuột qua chúng hoặc kích hoạt chúng thông qua bàn phím.
 • Giao diện phong phú hơn: Bạn có thể sử dụng JavaScript để ứng dụng những chức năng như Drag and Drop (DnD) và các con trượt (Slider) để cung cấp một Rich Interface (Giao diện giàu tính năng) tới site khách truy cập của bạn.

Hạn chế của JavaScript

Không thể xem JavaScript như là một ngôn ngữ chương trình chính thức (full-fledged). Nó thiếu các tính năng quan trọng sau:

 • Client-side JavaScript không cho phép đọc và ghi các file, vì lý do bảo mật.
 • JavaScript không được sử dụng cho việc kết nối mạng các ứng dụng bởi vì không có những hỗ trợ có sẵn.
 • JavaScript không có khả năng đa luồng hoặc đa xử lý.